29 دی 1398

En | 

  توجه:

  جلسه کمیسیون ماده 5 در تاریخ 1398/10/10 با دستور کار بررسی تقاضاهای ارجاعی  در محل معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه برگزار گردید. مصوبات جلسه فوق پس از طی مراحل قانونی بررسی و تأیید (حداکثر ظرف مدت یکماه) به تفصیل در همین صفحه درج خواهد شد.

   

   مصوبات کمیسیون ماده 5 استان کرمانشاه 
  شهر 1398/07/25
  کرمانشاه
  اسلام آباد
  قصر شیرین
  سرپل ذهاب
  هرسین
  گهواره