| 25 مرداد 1399

En | 

   

   توجه : جلسه کمیسیون ماده 5 شهرهای: کرمانشاه و قصرشیرین در تاریخ 20/05/1399 با دستور کار بررسی تقاضاهای ارجاعی به شرح زیر در محل معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه برگزار گردید:

   کرمانشاه: 4 تقاضا و قصرشیرین 1 تقاضا. 

   مصوبات فوق پس از طی مراحل قانونی بررسی و تأیید توسط دبیرخانه محترم شورایعالی شهرسازی و معماری ایران (حداکثر ظرف مدت یکماه) به شهرداریهای مربوطه ابلاغ و شرح مصوبات کمیسیون نیز به تفصیل در  این صفحه درج خواهد شد.

                                مصوبات کمیسیون ماده 5 استان کرمانشاه 

  شهر 1398/07/25 1398/09/13 1398/10/10
  کرمانشاه ----- 
  اسلام آباد ----- 
  قصر شیرین ----- 
  سرپل ذهاب  -----
  هرسین  -----
  گهواره  ----- ----- 
  ماهیدشت -----   -----
  نودشه  ----- -----