25 آذر 1398

En | 

 

انعقاد قراردادخانه های سازمانی شهرستان های مرزی و با جمعیت زیر 25 هزار نفر

بررسی و پرداخت صورت وضعیت کارکرد پروژه های مسکن مهر در تفاهم نامه های سه جانبه از محل آورده متقاضیان

بررسی و پرداخت صورت وضعیت کارکرد پروژه های مسکن مهر در تفاهم نامه های سه جانبه از محل تسهیلات بانکی

بررسی و پرداخت صورت وضعیت کارکرد پروژه های مسکن مهر در قراردادهای دو جانبه از محل آورده متقاضیان

بررسی و پرداخت صورت وضعیت کارکرد پروژه های مسکن مهر در قراردادهای دو جانبه از محل تسهیلات بانکی

تقسیط تسهیلات مسکن مهر

تمدید تفاهم نامه های سه جانبه مسکن مهر جهت اخذ تسهیلات بانکی

تمدید تفاهم نامه های سه جانبه مسکن مهر جهت تأمین اجتماعی 

تمدید قرارداد های اجاره زمین مسکن مهر در تفاهم نامه های سه جانبه

تمدید قرارداد های اجاره زمین مسکن مهر در قرارداد های دو جانبه

صدور پروانه و تمدید پروانه ارتقاء پایه مهندسی و کاردانی

نظارت عالیه 

واگذاری خانه های ارزان قیمت به ساکنین واجدشرایط

واگذاری واحد های اجاره به شرط تملیک خصوصی