29 شهریور 1400

En | 

 عنواندسته‌بندیتاریخ اصلاححجم 
انعقاد قراردادخانه های سازمانی شهرستان های مرزی و با جمعیت زیر 25 هزار نفر 1398/09/2957.50 KBدانلود
بررسی و پرداخت صورت وضعیت کارکرد پروژه های مسکن مهر در تفاهم نامه های سه جانبه از محل آورده متقاضیان  1398/09/2957.50 KBدانلود
بررسی و پرداخت صورت وضعیت کارکرد پروژه های مسکن مهر در تفاهم نامه های سه جانبه از محل تسهیلات بانکی  1398/09/2957.00 KBدانلود
بررسی و پرداخت صورت وضعیت کارکرد پروژه های مسکن مهر در قراردادهای دو جانبه از محل آورده متقاضیان  1398/09/2953.00 KBدانلود
بررسی و پرداخت صورت وضعیت کارکرد پروژه های مسکن مهر در قراردادهای دو جانبه از محل تسهیلات بانکی  1398/09/2956.00 KBدانلود
تقسیط تسهیلات مسکن مهر 1398/09/2964.50 KBدانلود
تمدید تفاهم نامه های سه جانبه مسکن مهر جهت اخذ تسهیلات بانکی 1398/09/2952.50 KBدانلود
تمدید تفاهم نامه های سه جانبه مسکن مهر جهت تأمین اجتماعی  1398/09/2951.50 KBدانلود
تمدید قرارداد های اجاره زمین مسکن مهر در تفاهم نامه های سه جانبه 1398/09/2952.00 KBدانلود
تمدید قرارداد های اجاره زمین مسکن مهر در قرارداد های دو جانبه 1398/09/2952.50 KBدانلود