03 مهر 1400

En | 

 

راهبرد مشارکت

 

هر سازمانی در راستای تحقق اهداف، اجرای ماموریت ها و ارائه خدمت به مردم، نیازمند توجه تمام مخاطبان خود می باشد. بدیهی است بدون توجه مردم و بدون دریافت بازخورد های حاصل تعاملات دو سویه، انتخاب راهبردهای ارائه خدمت، سخت و ناممکن می گردد. به بیان دیگر ارائه خدمت به نحو شایسته زمانی امکانپذیر است که مخاطب، میزان رضایتمندی خود را از دریافت خدمات اعلام، تعامل و مشارکت خود را کامل نماید.

سازمانی در ارائه خدمت موفق تر است که بتواند نظرات، پیشنهادات و انتقادات مخاطبین خود را دریافت و بر اساس آن راهبردهای مناسب جلب رضایت را در چهارچوب قانون اتخاذ نماید.

 در این راستا   اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه برخود لازم می داند نظرات، پیشنهادات و انتقادات آحاد مردم  ، متخصصین، صاحب نظران، مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرائی عمومی را گردآوری و راهبردهای منتج به افزایش کیفیت خدمات را تدوین نماید.  

 می توانید دیدگاه خود را بر روی برخی مطالب بیان کنید. کافی است در انتهای این پیام بر روی قسمت مورد نظر خود کلیک نمایید و نظرات ارزشمند خود را ثبت نمایید

 

نظر سنجی  اداره کل

شکایات و پیشنهادات