03 مهر 1400

En | 

در راستای اجرای ماده 25 قانون ارتقاء نظام سلامت اداری و مقابله با فساد و اهتمام به مقوله صیانت از حقوق شهروندی، شفاف سازی و تکریم ارباب رجوع و در پاسخ به انتظارات و مطالبات مردمی، این سامانه به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارشات در خصوص مفاسد اقتصادی، اداری، اجتماعی منجمله ارتشاء ، اختلاس ، کلاه­برداری ، پارتی بازی ، دلالی ، تبعیض ، بی عدالتی ، رانت خواری ، ایجاد نارضایتی و کارشکنی برای ارباب رجوع، سوء استفاده از موقعیت شغلی ، سرقت اموال عمومی ، تبانی در مناقصات و مزایده ها به همراه انتقادات و پیشنهادات در رابطه با مجموعه کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه می باشد.

راه های ارتباطی با ما

   تلفن :37108708-083

جهت ورود به سامانه و ثبت گزارشات، موارد ذیل مدنظر باشد:

  • گزارشات باید مدلل و مستند باشد.
  • مستند نبودن گزارشات، زمان رسیدگی را طولانی و نتیجه مطلوب را در پی نخواهد داشت.
  • اشاره به گزارشات ثبت شده در سامانه های دیگر رسیدگی به شکایات مردمی و سایر سامانه های رسیدگی به شکایات در تسریع زمان رسیدگی موثر است.
  • به گزارشات حاوی اطلاعات نادرست و ناقص رسیدگی نخواهد شد.
  • در صورت داشتن شماره پرونده، پلاک ثبتی و ... موارد گزارشی دقیق ارائه گردد.
  • درج شماره همراه در سامانه به منظور ارسال شماره پیگیری می باشد.
  • ضمناً پذیرش هرگونه گزارشات منوط به وجود ارتباط موضوعی و کاری با حوزه اختیارات این حراست می باشد.
  • حفظ محرمانگی گزارش و اطلاعات شما اولویت این حراست می باشد.

رویه ثبت گزارش در سامانه:

تکمیل آیتم های دارای ستاره در جهت ثبت گزارش الزامی است.

- در صورت تمایل دریافت فرم خام، آن را تکمیل و به همراه سایر مدارک و مستندات بارگذاری کنید.

 

دریافت فرم     فایل WORD

Loading
  • ثبت ارتباط با ستاد خبری حراست